Domain védelem

A postás címünk alapján talál meg minket. Telefonszámunk is egy kommunikációs címnek tekinthető. Nehezen megjegyezhető IP címe van minden számítógépnek, internetes szervernek. Ugyancsak nehéz dolgunk lenne, ha ezeket kellene megjegyezzük, és ez alapján kellene egy weblapot megtalálnunk. E problémán segít a domain. A domain név egy számítógép egyedi neve az interneten, mely megkülönbözteti a többitől. A domain neveket többnyire a latin abc kisbetűit tartalmazó karakterekből állítjuk össze. A domain névnek egyedinek kell lennie.

A fődomain nevek alapvetően két nagy csoportba oszthatók: nemzetközi fődomainek és nemzeti domainek. A nemzetközi fődomainek (Top Level Domain) közé tartoznak például a .com, .net, .org kiterjesztésű domain végződések. A nemzeti domainek végződései egy-egy ország nevéből képzett rövidítések, például: .hu, .at , .de, .fr, .ru, .jp.

A domainek egyedisége csak úgy biztosítható, ha azokat felső szintű domainenként nyilvántartják. A magyar .hu felső szintű domainek Nyilvántartója az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa). A domain használatba adását delegálásnak nevezzük. A delegálással kapcsolatos ügyeket az igénylővel szerződéses kapcsolatban álló regisztrátor végzi. A domain delegálás egységes rendjének biztosítása érdekében az ISZT önszabályozó módon Domainregisztrációs Szabályzatot bocsátott ki.

A domain delegálását a domain-igénylő az általa kiválasztott regisztrátornál kezdeményezheti, ez az ún. "igénylés", a domain-levédés első lépése. A domain név megfelelő megválasztásáért, használatért az igénylő, illetve a használó a felelős. Az igényléskor megfelelő gondossággal kell eljárni, és a névről le kell mondani, ha kiderül, hogy az más jogát sérti.

A domain igénylés időpontjának az a pillanat tekinthető, amikor a Nyilvántartó számítógépes rendszerére megérkezett az igény. A magyar Nyilvántartó ellenőrzi az igényeket. Amennyiben megfelelőnek találja az igényt, úgy a prioritásos (pl. védjegy, cégnév) igényeket teljesíti, a többi igényt pedig nyilvánosan meghirdeti. Ha a meghirdetés alatti 14 napon belül kifogás érkezik, úgy az igényt a kérelmező vagy visszavonja, vagy pedig regisztrátora útján a jogi Tanácsadó Testülethez fordul állásfoglalásért.

Már delegált domainekkel kapcsolatos ügyekben az Alternatív Vitarendező Fórumhoz (Infomediator) lehet fordulni. Irodánk vezetője mind a Tanácsadó Testületnek tagja, mind a Vitarendező Fórum egyik döntnöke. Irodánk a Vitarendező Fórum előtt – amennyiben nincs összeférhetetlenség – mind támadó, mind védekező ügyfelek képviseletét vállalja.

Attól, hogy a domaint regisztráltuk, a név nem lesz jogi szempontból védett. Ha gazdasági tevékenység körében használjuk, lehet belőle kereskedelmi név, de a legbiztosabb levédeni védjegyként.

   

Nemzetközi és Európai Uniós domain jogviták rendezése

Az ICANN egy az Internet címrendszeréért felelős szervezet, amely 1999 októberében megalkotta, és elfogadta a domain nevek és a védjegyek közötti viták rendezésére vonatkozó egységes vitarendezési eljárás, az UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) jelenleg hatályos szövegét. Az UDRP rendelkezései alapján eljáró egyik vitarendező fórum a WIPO Arbitrációs és Mediációs Központja. A Központ célja, hogy gyors és hatékony megoldást biztosítson a napjainkban egyre szaporodó domain név visszaélések által generált jogvitákra.

Az .eu domain regisztrálását a 733/2002/EK rendeletnek megfelelően a Közösségen belüli vállalkozások, szervezetek és természetes személyek kezdeményezhetik a több mint ezer akkreditált regisztrátor egyikénél 2005. december 7-e óta. A .eu domainek kezelésére a Bizottság által 2003-ban kijelölt szervezet, az EuRid (European Registry of Internet Domain Names), a .eu domainekkel kapcsolatos vitarendezési eljárások lefolytatására pedig a prágai székhelyű Cseh Választottbíróság jogosult. 2008 januárjától az ICANN a Cseh Választottbíróságot jelölte ki a negyedik olyan nemzetközi fórumnak, amely előtt UDRP eljárás zajlik.

Irodánk e két nemzetközi fórum előtt is vállal jogi képviseletet. A domainokkal kapcsolatos jogi szakértelmünk egyik gyümölcse, hogy mintegy félmillió európai uniós ügyvéd előtt épp irodánk számára delegálták a legfontosabb európai jogi domainokat (pl. trademark.eu, attorney.eu, attorneys.eu, laws.eu stb.).