EU Védjegybejelentés

A bejelentési űrlap kitöltésével Ön számítógépe mellől indíthat irodánkon keresztül kedvezményes, gyors és szakszerű európai védjegybejelentést, amelyet irodánk az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalához (EUIPO) jogi képviselettel továbbít Alicanté-ba (ES). Űrlapos, kedvezményes szolgáltatásunkat csak magyar cégek, szervezetek és állampolgárok vehetik igénybe, előrefizetéssel, korábbi elsőbbséget és személyes konzultációt nem igénylő esetekben. Konzultációt vagy ügyvivői átdolgozást igénylő esetekben a Pintz és Társai Kft. a „normál” díjszabás szerint számláz.

Kérjük, tanulmányozza át a megbízás alábbiakban rögzített feltételeit, és a vedjegyportal.hu oldalon található tájékoztatónkat is. Amennyiben tisztában van a megbízás feltételeivel és meg kívánja indítani a védjegybejelentést, kattintson a „EU Védjegybejelentés indítása” gombra. Amennyiben további információkat szeretne a védjegyekről és a védjegyoltalom jellemzőiről, bármikor visszatérhet a www.vedjegyportal.hu kezdőoldalára az ablak jobb felső sarkában található „bezár” gombra kattintva.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a védjegy bejegyzése ellen felléphetnek azok, akik a bejelentett megjelöléssel összetéveszthető nevet, márkanevet, védjegyet használnak – az EU bármely tagállamában – korábbtól fogva hasonló áruk (szolgáltatások) tekintetében (ún. relatív kizáró okok). Kérjük ezért ügyfeleinket, hogy a védjegy kiválasztásánál körültekintően járjanak el, figyelemmel a versenytársak által használt megjelölésekre.

Honlapunk sütiket (cookie-kat) alkalmaz annak érdekében, hogy a bejelentő által a nyomtatványba írt adatok esetleges többes bejelentésnél megmaradjanak későbbi felhasználás céljából. Így az újabb védjegy bejelentésénél Önnek csak át kell írni a korábbi nyomtatványt a megfelelő helyeken.

 

EU Védjegy bejelentés indítása

 

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése

1. Megbízó adatai: a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

2. A védjegy adatai: a védendő megjelölés leírása (ha a megjelölés ábrás, úgy az JPG fájlként csatolható). Egy bejelentésben csak egy védjegy igényelhető. Aki ábrás védjegy esetében erősebb védelmet óhajt, az emblémájának szóelemét külön védjegyként is bejelentheti. Ez ugyan megduplázza a költségeket, de jól véd az olyan bitorlók ellen, akik a logó ábrás eleme nélkül, más emblémával vagy kis szóváltoztatással bitorolnák védjegyünket. A fekete-fehér ábra csekély mértékben erősebb védelmet ad a színesnél, ha a színnek nincs döntő jelentősége célszerűbb ezt választani (ettől még a védjegy színesben is használható).

3. Árujegyzék: a lefedett áruk és szolgáltatások listája. Az áruk 34 db, a szolgáltatások 11 db osztályba vannak besorolva nemzetközi egyezmény előírásai alapján. Egyéni mérlegelés alapján választhatunk nagyobb vagy szűkebb csoportot a megfelelő elemek beválogatásával. Az osztályok, áruk/szolgáltatások között lehetnek átfedések. Ha egy nagyobb csoportot megjelöltünk, például reklámozás, attól még mellé vehetjük a ránk legjobban jellemző rádiós reklámozást is. A lista bejelentés után nem bővíthető. Szűkebb csoport választása esetén kisebb eséllyel ütközünk más jogába, ami a védjegy bejegyzését könnyíti, nagyobb termékpaletta kiválasztása viszont távolabbi céljainkat segítheti. Az egyes árukat/szolgáltatásokat úgy válasszuk ki, hogy azokat – a megadástól számított öt év türelmi idő után – használni is kell. A védjegyek több területen, több áruval kapcsolatban is használhatók, általában azonban ritka, hogy egy nevet 2-3 osztálynál többe kellene bejelenteni. Az EU iparjogvédelmi hatósági díj (illeték jellegű díj) csak akkor emelkedik, ha háromnál több osztályt jelölünk meg.

 

Képviseleti megbízás

A megbízás elektronikus elküldésével Ön megbízást ad Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. (Georg Pintz & Partners LLC) részére, hogy Önt illetve cégét az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala ("EUIPO" vagy "a Hivatal") és külön erre vonatkozó utasítás esetén az Európai Unió Bírósága előtt a védjegyeztetési eljárás során képviselje. A tényleges megbízás annak elfogadásával és visszaigazolásával jön létre. A megbízásokat a Ptk. 474-483. §-ai szabályozzák. A megbízások során a megbízott (pl. szabadalmi ügyvivő, ügyvéd) valamilyen cél érdekében a megbízott helyett, annak érdekében és annak költségére jár el, de csak a lelkiismeretes, a megbízó érdekében végzett tevékenységért felel, nem garantálhatja a tevékenység eredményét.

 

A bejelentés menetrendje

1. Jelen tájékoztató és tényvázlat elfogadása esetén lépjen be az űrlap oldalunkra!

2. Töltse ki az űrlapot és küldje el!>

3. Töltse le a meghatalmazást, a hiányzó adatokat töltse ki, majd írja alá (tanú nem szükséges)! Cégeknél cégszerű aláírás szükséges. A meghatalmazás aláírása egyben az elektronikusan elfogadott tényvázlat írásbeli megerősítése. Az aláírt meghatalmazást 1 példányban kérjük irodánk címére postázni.

4. Irodánk általában 72 órán belül visszaigazolja a megbízást és megkezdi az űrlap feldolgozását. Irodánk fenntartja annak jogát, hogy a megbízást időbeli korlát nélkül visszautasítsa, amennyiben a megjelölés saját megítélésünk szerint nem alkalmas védjegyoltalomra, vagy ha a megbízás sérti az iroda vagy meglévő ügyfeleinek érdekét.

5. A meghatalmazás és a díj megérkezése, illetve a befizetés igazolása után Irodánk benyújtja a védjegybejelentést, ezzel egyidejűleg a bejelentés díjáról számlát állít ki, melyet a bejelentés után kinyomtatható email mellékletként vagy postán küldünk meg Önnek.

6. A bejelentés után emailen küldjük meg a bejelentés visszaigazolását.

7. Esetenként előfordulhat, hogy a Hivatal nem tartja bejegyezhetőnek a megjelölést, mert például vitatja megkülönböztető képességét. Ilyenkor egy nyilatkozat keretében lehetőséget kap a bejelentő álláspontjának megvédésére. A Hivatal ilyen irányú határozatát megküldjük Önnek. Az oltalom elnyerésére – megfelelően meggyőző nyilatkozat esetén – ilyenkor is lehet esély. A nyilatkozat elkészítése speciális szakértelmet követel, ezért javasoljuk, hogy ezzel is Irodánkat bízza meg.

8. Ha a Hivatal alaki szempontból és az abszolút kizáró okok szempontjából megfelelőnek tartotta a bejelentést, kutatási jelentést készít, amelyben összegyűjti azokat a Hivatalnál bejelentett korábbi védjegyeket illetve bejelentéseket, amelyek az összetéveszthetőségig hasonlítanak az Ön megjelölésére. A kutatási jelentést irodánkon keresztül kaphatja kézhez. Ez a kutatási jelentés csak töredékes, mert nem tartalmazza az EU 28 országában érvényes nemzeti védjegyeket. A jelentés megküldése után egy hónappal a bejelentést „meghirdetik”, és megkezdődik a 3 hónapos felszólalási időszak. A 3 hónap alatt azok a korábbi védjegyjogosultak szólalhatnak fel az Ön védjegye ellen, amelyek érdekét az esetlegesen sérti. Az EU bármely országában érvényes korábbi helyi jog alkalmas lehet a teljes EU védjegybejelentés elutasítására. Ha érkezik ilyen felszólalás, arról értesítjük Önt. Mivel ennek elhárítása szakértelmet kíván, javasoljuk irodánk megbízását. Ez jelentős díjjal jár. Erre árajánlatot az esetleges felszólalás ismeretében tudunk majd adni. A nem megfelelő tartalmú nyilatkozat a gyakorlatban épp a másik fél helyzetét erősíti! A felszólalási eljárás elején a felek lehetőséget kapnak a vita megegyezéssel történő lezárására is. Felszólalás miatt elutasított védjegybejelentésből származtatható nemzeti védjegy az EU egyes országaiban.

9. Amennyiben nem érkezik felszólalás, vagy annak elhárítása sikeres volt, úgy a védjegyet lajstromozzák, a védjegyoltalmat megadják. A védjegyoltalom megadása esetén értesítjük, és postai utánvéttel megküldjük Önnek a védjegyokiratot. Ez kb. 3/4 év elteltével várható. Ön a védjegyet már a védjegybejelentés napját követően használhatja.

 

Díjazás

A védjegybejelentés megbízási díja egy osztályra mindössze 78.000,- Ft + ÁFA, minden további áruosztály esetén pedig 25.000,- Ft + ÁFA díjat számítunk fel.

Ez mintegy 65 % megtakarítást jelent a hagyományos megbízásokhoz képest. A megtakarítást részben az eredményezi, hogy a munka egy részét – jelen tájékoztató és űrlap segítségével – közösen végezzük Önnel, így az Ön adatszolgáltatása gyorsabban feldolgozható. Információval jelen honlapon keresztül látjuk el Önt, illetve cégét. Ezt a kedvezményes szolgáltatást csak az űrlapon eligazodó, személyes konzultációt nem igénylő ügyfeleinknek nyújtjuk a szokásosnál lényegesen nem bonyolultabb ügyekben. Minden egyéb esetben kérjük, hogy hagyományos szolgáltatásunkat vegye igénybe (www.szabadalmi.hu). Jelen szolgáltatáshoz nem nyújtunk telefonon vagy személyesen védjegyeztetéssel kapcsolatos szakmai segítséget. Aki ilyet vett igénybe, annak megbízását hagyományos útra irányítjuk.

A megbízási díj a bejelentési dokumentáció elkészítésével, benyújtásával, és a benyújtási képviselettel járó díjat, illetve kisebb költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza díjunk az iparjogvédelmi díjat (illetéket), illetve az elbírálás során a Hivatal esetleges bejegyzési kifogásaira adandó nyilatkozatok díját. Ilyen fordulhat elő, ha a hatóság vagy ellenérdekelt fél bejegyzést gátló körülményt talál (például valaki már hasonló védjeggyel rendelkezik). Amennyiben a védjegyet a Hivatal lajstromozza, a védjegyoltalom megadásakor (kb. 3/4 év) további 29.000,- Ft + ÁFA fizetendő, mely a megadási ügyintézés, azaz a lajstromozási okirat ellenőrzésének és kezelésének a díja. E díjat a védjegyokirat megküldése előtt számlázzuk, és minden esetben (esetleges érdekmúlás esetén is) ki kell fizetni. Az okiratot e díj beérkezte után postázzuk.

A megbízási díj a bejelentés előtt esedékes, átutalással vagy banki befizetéssel teljesíthető. A díj az UniCredit Bank bármely fiókjában befizethető a díjbekérőben feltüntetett számlaszámunkra (10918001-00000116-52450008).

Az EU hatósági díj összegét rendelet szabályozza. Jelenleg az első két osztályra 300.000,- Ft, minden további osztályra 50.000 – 50.000,- Ft, amelyet megbízáskor kell fizetni. Az összeget a díjbekérő tartalmazza. A díjak bejelentés után esetleges elutasítás esetén sem kerülnek visszatérítésre. A díj után ÁFÁ-t nem kell fizetni.