Magyar Védjegy Megújítás

A megújítási űrlap kitöltésével Ön számítógépe mellől indíthatja el irodánkon keresztül, kedvezményesen és gyorsan védjegyének megújítását. Űrlapos, kedvezményes szolgáltatásunkat csak magyar cégek, szervezetek és állampolgárok vehetik igénybe, előrefizetéssel, személyes konzultációt nem igénylő esetekben. Konzultációt vagy ügyvivői átdolgozást igénylő esetekben irodánk „normál” díjszabás szerint számláz. Kérjük, tanulmányozza át a megbízás alábbiakban rögzített feltételeit, és a vedjegyportal.hu oldalon található tájékoztatónkat is. Amennyiben tisztában van a megbízás feltételeivel és meg kívánja indítani a megújítást, kattintson a „Magyar Védjegy Megújítás indítása” gombra.

 

Magyar Védjegy megújítás indítása   

 

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése

1. Megbízó adatai: a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

2. A védjegy adatai: a védjegy leírása (illetve szóelemének megadása) mellett legyen szíves a lajstromszámot vagy az ügyszámot is megadni. A védjegy árujegyzéke ellenkező utasítás hiányában a korábbival egyező lesz.

3. Megjegyzés: itt jelezheti, ha az árujegyzéket korlátozni kívánja.

 

Képviseleti megbízás

A megbízás elektronikus elküldésével Ön megbízást ad Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. részére, hogy Önt illetve cégét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt a védjegymegújítási eljárás során képviselje. A tényleges megbízás annak elfogadásával és visszaigazolásával jön létre. A megbízásokat a Ptk. 474-483. §-ai szabályozzák. Ön megbízóként tudomásul veszi, hogy amennyiben ellenkező utasítást nem ad, a Pintz és Társai bejegyzésre kerül a védjegylajstromba mint jogi képviselő.

 

A bejelentés menetrendje

1. Jelen tájékoztató és tényvázlat elfogadása esetén lépjen tovább az űrlap oldalunkra!

2. Töltse ki az űrlapot és küldje el!

3. Irodánk általában 72 órán belül visszaigazolja a megbízást és megkezdi az űrlap feldolgozását. A megbízó által megadott és a védjegylajstromban szereplő adatok ellenőrzése után kiküldjük Önnek a megújításra vonatkozó meghatalmazást elektronikus levélben.

4. Nyomtassa ki a meghatalmazást, a hiányzó adatokat töltse ki, majd írja alá (tanú nem szükséges)! Cégeknél cégszerű aláírás szükséges. A meghatalmazás aláírása egyben az elektronikusan elfogadott tényvázlat írásbeli megerősítése. Az aláírt meghatalmazást 2 példányban kérjük irodánk címére postázni.

5. A meghatalmazás és a díj megérkezése, illetve a befizetés igazolása után Irodánk benyújtja a védjegymegújítást, ezzel egyidejűleg annak díjáról számlát állít ki, melyet a megújítás benyújtása után postán küldünk meg Önnek.

6. A megújítás benyújtása után postán küldjük meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvételi elismervényének másolatát. Ezzel egyidejűleg postai csekket küldünk, amelyen Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé az iparjogvédelmi hatósági díjat lehet leróni. Ezt célszerű minél előbb befizetni, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő 60 napon belül kell teljesíteni, különben a kérelem és a megbízás visszavontnak tekintendő (díj nem jár vissza).

7. A védjegyoltalom megújítása esetén értesítjük, és megküldjük Önnek az erről szóló határozatot.

 

Díjazás

A védjegy megújításának megbízási díja mindössze 25.000,- Ft + ÁFA. Amennyiben az árujegyzék módosítását is kéri, abban az esetben az esetleges többletköltségekről a megadott adatok alapján tájékoztatjuk Önt.

Ez jelentős megtakarítást jelent a hagyományos megbízásokhoz képest. A megtakarítást részben az eredményezi, hogy a munka egy részét – jelen tájékoztató és űrlap segítségével – közösen végezzük Önnel, így az Ön adatszolgáltatása gyorsabban feldolgozható. Információval jelen honlapon keresztül látjuk el Önt, illetve cégét. Ezt a kedvezményes szolgáltatást csak az űrlapon eligazodó, személyes konzultációt nem igénylő ügyfeleinknek nyújtjuk a szokásosnál lényegesen nem bonyolultabb ügyekben. Minden egyéb esetben kérjük, hogy hagyományos szolgáltatásunkat vegye igénybe (www.szabadalmi.hu). Jelen szolgáltatáshoz nem nyújtunk telefonon vagy személyesen védjegyeztetéssel kapcsolatos szakmai segítséget. Aki ilyet vett igénybe, annak megbízását hagyományos útra irányítjuk.

A megbízási díj a megújítási dokumentáció elkészítésével, benyújtásával, és a benyújtási képviselettel járó díjat, illetve kisebb költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza díjunk az iparjogvédelmi díjat (illetéket), illetve az elbírálás során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala esetleges kifogásaira adandó nyilatkozatok díját.

A megbízási díj a megújítási kérelem benyújtása előtt esedékes, átutalással vagy banki befizetéssel teljesíthető. A díj az UniCredit Bank bármely fiókjában befizethető a díjbekérőben feltüntetett számlaszámunkra (10918001-00000116-52450008).

Az iparjogvédelmi hatósági díj (régebben bejelentési illetéknek hívták) összegét rendelet szabályozza. Jelenleg az első három osztályra 74.800,- Ft, minden további osztályra 32.000,- Ft osztályonként. Befizetését a megújítási kérelem napját követő két hónapon belül kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása esetén a hatóság a kérelmet visszavontnak tekinti! A befizetéshez csekket küldünk. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos! A bejelentési hatósági díj a feladóvevény alapján költségként elszámolható.

A díj rendezését legyen szíves irodánknak visszaigazolni a csekkszelvény vagy a banki bizonylat másolatának elküldésével!

 

Magyar Védjegy megújítás indítása