Magyar Védjegybejelentés

A bejelentési űrlap kitöltésével Ön számítógépe mellől indíthat irodánkon keresztül kedvezményes, gyors és szakszerű védjegybejelentést. Űrlapos, kedvezményes szolgáltatásunkat csak magyar cégek, szervezetek és állampolgárok vehetik igénybe, előrefizetéssel, korábbi elsőbbséget és személyes konzultációt nem igénylő esetekben. Konzultációt vagy ügyvivői átdolgozást igénylő esetekben a Pintz és Társai Kft. a „normál” díjszabás szerint számláz.

Kérjük, tanulmányozza át a megbízás alábbiakban rögzített feltételeit, és a vedjegyportal.hu oldalon található tájékoztatónkat is. Amennyiben tisztában van a megbízás feltételeivel és meg kívánja indítani a védjegybejelentést, kattintson a „Védjegybejelentés indítása” gombra. Amennyiben további információkat szeretne a védjegyekről és a védjegyoltalom jellemzőiről, bármikor visszatérhet a www.vedjegyportal.hu kezdőoldalára az ablak jobb felső sarkában található „bezár” gombra kattintva. Jelen kedvezményes szolgáltatáshoz külön tanácsadás nem jár.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a védjegy bejegyzése ellen felléphetnek azok, akik a bejelentett megjelöléssel összetéveszthető márkanevet, védjegyet használnak korábbtól fogva hasonló áruk (szolgáltatások) tekintetében (ún. relatív kizáró okok). Kérjük ezért ügyfeleinket, hogy a védjegy kiválasztásánál körültekintően járjanak el, figyelemmel a versenytársak által használt megjelölésekre. Kérjük, tanulmányozzák a névadás feltételeit is, mert bizonyos esetekben a Hivatal nem engedélyezi ún. "leíró jellegű" védjegyek lajstromozását.

Honlapunk sütiket (cookie-kat) alkalmaz annak érdekében, hogy a bejelentő által a nyomtatványba írt adatok esetleges többes bejelentésnél megmaradjanak későbbi felhasználás céljából. Így az újabb védjegy bejelentésénél Önnek csak át kell írni a korábbi nyomtatványt a megfelelő helyeken.

 

Magyar Védjegybejelentés indítása  

 

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése

1. Megbízó adatai: a csillaggal jelölt adatok megadása kötelező.

2. A védjegy adatai: a védendő megjelölés leírása (ha a megjelölés ábrás, úgy az JPG fájlként csatolható). Egy bejelentésben csak egy védjegy igényelhető. Aki ábrás védjegy esetében erősebb védelmet óhajt, az emblémájának szóelemét külön védjegyként is bejelentheti. Ez ugyan megduplázza a költségeket, de jól véd az olyan bitorlók ellen, akik a logó ábrás eleme nélkül, más emblémával vagy kis szóváltoztatással bitorolnák védjegyünket. A fekete-fehér ábra csekély mértékben erősebb védelmet ad a színesnél, ha a színnek nincs döntő jelentősége célszerűbb ezt választani (ettől még a védjegy színesben is használható).

3. Árujegyzék: a lefedett áruk és szolgáltatások listája. Az áruk 34 db, a szolgáltatások 11 db osztályba vannak besorolva nemzetközi egyezmény előírásai alapján. Egyéni mérlegelés alapján választhatunk nagyobb vagy szűkebb csoportot a megfelelő elemek beválogatásával. Az osztályok, áruk/szolgáltatások között lehetnek átfedések. Ha egy nagyobb csoportot megjelöltünk, például reklámozás, attól még mellé vehetjük a ránk legjobban jellemző rádiós reklámozást is. A lista bejelentés után nem bővíthető. Szűkebb csoport választása esetén kisebb eséllyel ütközünk más jogába, ami a védjegy bejegyzését könnyíti, nagyobb termékpaletta kiválasztása viszont távolabbi céljainkat segítheti. Az egyes árukat/szolgáltatásokat úgy válasszuk ki, hogy azokat – a megadástól számított öt év türelmi idő után – használni is kell. A védjegyek több területen, több áruval kapcsolatban is használhatók, általában azonban ritka, hogy egy nevet 2-3 osztálynál többe kellene bejelenteni. Az iparjogvédelmi hatósági díj (illeték jellegű díj) csak akkor emelkedik, ha háromnál több osztályt jelölünk meg.

 

Képviseleti megbízás

A megbízás elektronikus elküldésével Ön megbízást ad Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. részére, hogy Önt illetve cégét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) előtt a védjegyeztetési eljárás során képviselje. A tényleges megbízás annak elfogadásával és visszaigazolásával jön létre. A megbízásokat a Ptk. 474-483. §-ai szabályozzák. A megbízások során a megbízott (pl. szabadalmi ügyvivő, ügyvéd) valamilyen cél érdekében a megbízott helyett, annak érdekében és annak költségére jár el, de csak a lelkiismeretes, a megbízó érdekében végzett tevékenységért felel, nem garantálhatja a tevékenység eredményét.

 

A bejelentés menetrendje

1. Jelen tájékoztató és tényvázlat elfogadása esetén lépjen be az űrlap oldalunkra!

2. Töltse ki az űrlapot és küldje el!

3. Töltse le a meghatalmazást, a hiányzó adatokat töltse ki, majd írja alá (tanú nem szükséges)! Cégeknél cégszerű aláírás szükséges. A meghatalmazás aláírása egyben az elektronikusan elfogadott tényvázlat írásbeli megerősítése. Az aláírt meghatalmazást 2 példányban kérjük irodánk címére postázni.

4. Irodánk általában 72 órán belül visszaigazolja a megbízást és megkezdi az űrlap feldolgozását. Irodánk fenntartja annak jogát, hogy a megbízást időbeli korlát nélkül visszautasítsa, amennyiben a megjelölés saját megítélésünk szerint nem alkalmas védjegyoltalomra.

5. A meghatalmazás és a díj megérkezése, illetve a befizetés igazolása után Irodánk benyújtja a védjegybejelentést, ezzel egyidejűleg a bejelentés díjáról számlát állít ki, melyet a bejelentés után postán küldünk meg Önnek.

6. A bejelentés után postán küldjük meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala átvételi elismervényének másolatát, mely igazolja a bejelentési napot és tartalmazza az ügyszámot. Ezzel egyidejűleg postai csekket küldünk, amelyen Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé az iparjogvédelmi hatósági díjat lehet leróni. Ezt célszerű minél előbb befizetni, de legkésőbb a bejelentési napot követő 60 napon belül kell teljesíteni, különben a bejelentés és a megbízás visszavontnak tekintendő (díj nem jár vissza).

7. Esetenként előfordulhat, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem tartja bejegyezhetőnek a megjelölést, mert például vitatja megkülönböztető képességét. Ilyenkor egy nyilatkozat keretében lehetőséget kap a bejelentő álláspontjának megvédésére. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ilyen irányú határozatát megküldjük Önnek. Az oltalom elnyerésére – megfelelően meggyőző nyilatkozat esetén – ilyenkor is lehet kellő esély. A nyilatkozat elkészítése speciális szakértelmet követel, ezért javasoljuk, hogy ezzel is Irodánkat bízza meg.

8. Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alaki szempontból és az abszolút kizáró okok szempontjából megfelelőnek tartotta a bejelentést, kutatási jelentést készít, amelyben összegyűjti azokat a korábbi védjegyeket, amelyek az összetéveszthetőségig hasonlítanak az Ön megjelölésére. A kutatási jelentést irodánkon keresztül kapják kézhez. A jelentés megküldése után egy hónappal a bejelentést „meghirdetik”, és megkezdődik a 3 hónapos felszólalási időszak. A 3 hónap alatt azok a korábbi védjegyjogosultak szólalhatnak fel az Ön védjegye ellen, amelyek érdekét az esetlegesen sérti. Ha érkezik ilyen felszólalás, arról értesítjük Önt. Mivel ennek elhárítása szakértelmet kíván, javasoljuk irodánk megbízását. Erre árajánlatot az esetleges felszólalás ismeretében tudunk majd adni. A nem megfelelő tartalmú nyilatkozat a gyakorlatban épp a másik fél helyzetét erősíti!

9. Amennyiben nem érkezik felszólalás, vagy annak elhárítása sikeres volt, úgy a védjegyet lajstromozzák, a védjegyoltalmat megadják. A védjegyoltalom megadása esetén értesítjük, és postai utánvéttel megküldjük Önnek a védjegyokiratot. Ez kb. háromnegyed év elteltével várható. Bár az eljárás hosszú, Ön a védjegyet már a védjegybejelentés napját követően használhatja.

 

Díjazás

A védjegybejelentés megbízási díja egy osztályra mindössze 39.000,- Ft + ÁFA, minden további áruosztály esetén pedig 25.000,- Ft + ÁFA díjat számítunk fel.

Ez mintegy 35 % megtakarítást jelent a hagyományos megbízásokhoz képest. A megtakarítást részben az eredményezi, hogy a munka egy részét – jelen tájékoztató és űrlap segítségével – közösen végezzük Önnel, így az Ön adatszolgáltatása gyorsabban feldolgozható. Információval jelen honlapon keresztül látjuk el Önt, illetve cégét. Ezt a kedvezményes szolgáltatást csak az űrlapon eligazodó, személyes konzultációt nem igénylő ügyfeleinknek nyújtjuk a szokásosnál lényegesen nem bonyolultabb ügyekben. Minden egyéb esetben kérjük, hogy hagyományos szolgáltatásunkat vegye igénybe (www.szabadalmi.hu). Jelen szolgáltatáshoz nem nyújtunk telefonon vagy személyesen védjegyeztetéssel kapcsolatos szakmai segítséget. Aki ilyet vett igénybe, annak megbízását hagyományos útra irányítjuk.

A megbízási díj a bejelentési dokumentáció elkészítésével, benyújtásával, és a benyújtási képviselettel járó díjat, illetve kisebb költségeket tartalmazza. Nem tartalmazza díjunk az iparjogvédelmi díjat (illetéket), illetve az elbírálás során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala esetleges bejegyzési kifogásaira adandó nyilatkozatok díját. Ilyen fordulhat elő, ha a hatóság vagy ellenérdekelt fél bejegyzést gátló körülményt talál (például valaki már hasonló védjeggyel rendelkezik). Amennyiben a védjegyet a Hivatal lajstromozza, a védjegyoltalom megadásakor (kb. 1 év) további 19.000,- Ft + ÁFA fizetendő, mely a kutatási jelentés és a lajstromozási okirat ellenőrzésének és kezelésének a díja. E díjat a védjegyokirat megküldése előtt számlázzuk. Az okiratot e díj beérkezte után postázzuk.

A megbízási díj a bejelentés előtt esedékes, átutalással vagy banki befizetéssel teljesíthető. A díj az UniCredit Bank bármely fiókjában befizethető a díjbekérőben feltüntetett számlaszámunkra (10918001-00000116-52450008).

Az iparjogvédelmi hatósági díj (régebben bejelentési illetéknek hívták) összegét rendelet szabályozza. Jelenleg az első három osztályra 74.800,- Ft, minden további osztályra 32.000 – 32.000,- Ft. Befizetését a bejelentési napot követő két hónapon belül kell teljesíteni. A befizetés elmulasztása esetén a hatóság a bejelentést visszavontnak tekinti! A befizetéshez csekket küldünk. Az ügyszám feltüntetése nélküli befizetés nem hatályos! A bejelentési hatósági díj a feladóvevény alapján költségként elszámolható.

A díj rendezését legyen szíves irodánknak visszaigazolni a csekkszelvény vagy a banki bizonylat másolatának elküldésével!

 

Magyar Védjegybejelentés indítása