Jogszabályok

Nemzeti jogszabályok:

1. A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (kivonat)

2. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (kivonat)

EU közösségi jogszabályok:

1. A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2008/95/EK irányelv

2. A közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK rendelet

3. A közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK rendelet

Nemzetközi jogszabályok:

1. Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény (ld. 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

2. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodás (kihirdette az 1973. évi 29. törvényerejű rendelet)

3. A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv (kihirdette az 1999. évi LXXXIII. törvény)

4. WIPO Védjegyjogi Szerződés (kihirdette az 1999. évi LXXXII. törvény)

5. A gyári vagy kereskedelmi védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó Nizzai Megállapodás (kihirdette az 1983/1. Nemzetközi Szerződés)

6. A védjegyek ábrás elemeinek nemzetközi osztályozását létrehozó Bécsi Megállapodás

További részletekért kérjük, hogy tanulmányozza a jogszabályok részletes és hatályos szövegét :

- a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényt (teljes szöveg),

- az Európai Parlament és a Tanács 2008/95/EK irányelvét a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről,

- a Tanács 207/2009/EK rendeletét a közösségi védjegyről.

A jogszabályokon kívül értékes információval szolgálhatnak azok a jogesetek , melyeket már az illetékes hatóság elbírált. Ilyen jogesetek a következő adatbázisokban kereshetők:

- a magyar bírósági gyakorlatot szemléltető Bírósági Határozatok Gyűjteményében ,

- az Európai Unió jogi adatbázisában, az EUR-Lexben .