A védjegybejelentés eljárása

 

 1. LÉPÉS 

Döntsük el, hogy magyar vagy Európai Uniós védjegyre van szükségünk. Ennek megfelelően válasszunk termékünknek vagy szolgáltatásunknak nevet. Döntsük el, hogy csak szóvédjegyet vagy ábrával kombinált védjegyet óhajtunk. Válasszunk megfelelő nevet. Egyrészt olyat, ami megkülönböztethet minket másoktól (pl. fantázianév, egyedi szóösszetétel), másrészt olyat, amely termékünk vagy szolgáltatásunk területén nem téveszthető össze más már oltalmazott nevével. Ez utóbbi ellenőrzésére a védjegykutatás szolgál.

 

2. LÉPÉS

Olvassuk el a "Védjegykutatás" menüpont alatt leírtakat, és előzetesen magunk végezzünk némi kutatást. 

 

3. LÉPÉS

Gondoljuk végig, hogy a következő öt évben előreláthatólag milyen termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatosan használnánk a védjegyet. Ezután a Magyar védjegybejelnetés menüpont alatt, emailen, faxon esetleg személyesen adhatunk előzetes megbízást a kiválasztott név/logo védjegybejelentésére. A megbízás során közöljük a levédeni tervezett védjegyet, a termékek/szolgáltatások rövid listáját, a leendő védjegyjogosult nevét, címét, és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. A termékek és szolgáltatások listájának összeállításakor segítséget jelenthet a Nizzai Osztályozás és a TMclass adatbázis.

 

4. LÉPÉS

Online megbízás esetén a visszaigazolás automatikus. Egyéb megbízásnál a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. visszaigazolja a megbízást, megküldi a tényállást, meghatalmazás űrlapot és a számlát. A tényállás a megbízás részleteit (pl. osztályok számát és az ezzel összefüggő díjat) rögzíti, ennek aláírásával adjuk ki a végleges megbízást. Egyúttal a kapott számla alapján a bejelentés megbízási díját, ÁFÁ-ját is át kell utaljuk.

 

5. LÉPÉS

A Pintz és Társai a cégszerűen aláírt tényállás, meghatalmazás és a megbízási díj kézhez vétele után néhány napon belül bejelenti a védjegyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. Ezután a hatóságtól kézhez vett elismervény másolatát és a hatósági díj befizetésére alkalmas postai csekket megküldi megbízónak. A hatósági díjat minél előbb be kell fizetni, mert ennek hiányában a bejelentési napot követő két hónap múlva a bejelentést visszavontnak tekint a hatóság.

 

6. LÉPÉS

Az engedélyező hatóság a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.-n keresztül kb. bő fél év múlva kutatási jelentést küld a korábbi hasonló védjegyekről. E kutatási jelentést tanulmányozzuk át, ilyenkor lehetőség van a védjegybejelentés visszavonására is. Ha védjegybejelentésünket nem akarjuk visszavonni, akkor nincs semmi teendőnk. Egy hónap múlva a védjegyet „meghirdetik”, azaz megkezdődik a 3 hónapos felszólalási időszak. E 3 hónap alatt a korábbi védjegyek vagy védjegybejelentések jogosultjai, illetve aki úgy érzi, hogy jogait csorbítaná a védjegy megadása, díj ellenében és bizonyítékokat felmutatva felszólalhat a védjegy megadása ellen.

 

7. LÉPÉS

Ha felszólalás nem érkezik vagy sikertelen, a védjegyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromozza (megadják az oltalmat). Ekkor a képviselő iroda értesít minket egyúttal a megadással kapcsolatos számlát is megküldi. A számla rendezését követően Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda védjegyokiratot és lajstromkivonat másolatot küld.

 

8. LÉPÉS (alternatív)

Ha bejelentésünk ellen esetleg felszólalás érkezik, úgy arról a Pintz és Társai tájékoztatja a megbízót. A felszólalás ügyében – mindkét fél érveinek ismeretében – a hatóság dönt. A vesztes fél költségtérítésre kötelezhető. A felszólalás szakmai elhárítása speciális szakértelmet kívánó feladat, ezért erre mindenképp külön megbízást kell adni a képviselő irodának.

 

9. LÉPÉS (alternatív)

Emelt díjazásért (a hatósági díj 2,5-szörös) gyorsított eljárás is kezdeményezhető. Ilyenkor a lajstromozási folyamat kb. 2 hónap alatt lezajlik. A felszólalási időszak a lajstromozást követően kezdődik.

 

10. LÉPÉS

A márkanév levédése fontos, de önmagában kevés. A védjegyet nem elég megszerezni, azt ”karbantartani”, azaz ellenőrizni is kell. Időnként végezzünk kutatást, hogy más nem jelentett-e be hasonló védjegyet, vagy adjunk védjegyfigyelési megbízást. Nemcsak ellenünk szólalhatnak fel (lásd 8. lépés), hanem mi is felszólalhatunk későbbi, érdekeinket sértő védjegybejelentések ellen.

 

Védjegybejeletés ábrája